Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Wiedza o Społeczeństwie - WOS - Studia Podyplomowe On-line | PUW

Studia Podyplomowe - Wiedza o społeczeństwie

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Wiedza o społeczeństwie
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Okres nauki: 
3 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje