Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Studia podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Przygotowanie pedagogiczne
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: 
przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli
Okres nauki: 
3 semestry (zgodnie z rozporządzeniem MENiS)
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje