Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Przedsiębiorczość (oferta dla nauczycieli) - Studia Online | PUW

Studia podyplomowe - Przedsiębiorczość (oferta dla nauczycieli)

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Przedsiębiorczość (oferta dla nauczycieli)
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Okres nauki: 
3 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje