Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Logistyka i Spedycja dla Nauczycieli - Studia Podyplomowe On-line

Studia podyplomowe - Logistyka i spedycja dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Logistyka i spedycja dla nauczycieli
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Okres nauki: 
3 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje