Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Administracja i Zarządzanie Publiczne Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe - Administracja i zarządzanie publiczne

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Administracja i zarządzanie publiczne
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Okres nauki: 
2 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje