Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Rekrutacja - wymagane dokumenty - studia podyplomowe (PPP)

Dokumenty, które pobierzesz i wydrukujesz z Wirtualnego Pokoju Rekrutacji

  • Kwestionariusz osobowy — uzupełnij dane zawarte w formularzu oraz podpisz czytelnie
  • 2 egzemplarze umowy — zapoznaj się z treścią umowy i podpisz czytelnie oba egzemplarze i prześlij je do uczelni

Musisz dołączyć

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Kserokopię dowodu osobistego — pierwszą i drugą stronę
  • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Przesłane dokumenty weryfikowane są przez konsultanta Biura Rekrutacji pod względem poprawności i kompletności.